โครงสร้างหัวข้อ

  • การเปิดบัญชีเทรด

  • การเปิดและปิดคำสั่งซื้อขาย

  • การใช้คำสั่งซื้อขายแบบต่างๆ

  • การใช้เครื่องมือการวิเคราะห์กราฟ

  • การบริหารความเสี่ยงในระหว่างการเทรด